Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Spot 2 characters that share a subtype to remove a die.

"Did you know that wasn't me?" K-2SO
Convergence #166.
Legality
Near Miss
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.