Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Ambush.

Discard a downgrade from play.

"I'm here to rescue you." Bo-Katan Kryze
Audrey Hotte
Convergence #167.
Legality
Unshackle
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.