Neutralna. Dowództwo. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Wyczerp jedną z twoich unikatowych czerwonych postaci, aby przygotować inną postać.

Cynthia Sheppard
Przebudzenia #141.
Legality
Przywództwo
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.