Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Ambush.

Spot a piloted vehicle to remove a die.

Mariusz Gandzel

Covert Missions #117.

Legality
Assail
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.