Neutralna. Dowództwo. Stała.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Resolve one of your Red dice showing a value of 1 without removing it from your pool.

ARH

Redemption #84.

Legality
Small Battles Won
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.