Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 3.

Spot a Red character to discard an upgrade from play.

Alberto Bontempi
Legacies #138.
Legality
Law and Order
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.