Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wsparcie. Koszt: 1.

Action - Exhaust this support to reroll up to 2 of your dice.

Rovina Cai

Legacies #163.

Legality
Backup Specialist
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.